Séguenos por correo electrónico

sábado, 20 de mayo de 2017

Inventando con Léctor en Tecnoloxía

Os alumnos de terceiro da ESO fixeron un traballo a nivel de grupo sobre a bombilla.

Repartiuse o traballo en grupos no que cada grupo se ocupada dunha das seguintes partes:
· Orixe da bombilla.
· Edison.
· Tipos de bombilla: incandescentes, halóxenas, baixo consumo e LED.
· A bombilla centenaria (que se atopa no parque de bombeiros de California.